Overvågningsløsninger

Hos IQ leverer vi intelligente overvågningsløsninger. Vores systemer er opbygget over nogle af de bedste produkter på markedet. Vi sætter en stor ære i altid at vide hvad der findes på markedet, så vores grundlag for rådgivning dermed altid er bedst. Vi leverer alt fra systemet til den private bolig, optil store enterpriseanlæg.

RVS -Løsninger

Som noget særligt har vi specialiseret os i etablering af RVS (Remote Video Solution). RVS løsningen tager udgangspunkt i at vi skal begrænse skaden inden uheldige situationer opstår. Ved hjælp af teknisk software, bliver billederne konstant analyseret og forekommer der mistænkelige ting, kan kontrolcentralpersonalet straks tage affære. Enten ved hjælp af højtalere på stedet eller tilkalde en vagt. Systemet giver også mulighed for verificering ved tyverialarmer. Alle vores RVS løsninger overvåges og driftes i samarbejde med Securitas.

Stor præventiv effekt

Videoovervågning har en stor præventiv effekt. Er uheldet alligevel ude, og får i indbrud, er videooptagelser et stærkt bevismateriale over for både politi og forsikrings-selskaber. Er din virksomhed udstyret med alarm- og videoovervågning, er den præventive effekt dog i sig selv ofte nok til, at tyven holder sig væk, da videoovervågning signalerer en høj grad af sikring. Når vi installerer videoovervågningsanlæg, gennemgår vi lokationen med jer og finder den optimale løsning – alt efter om overvågningsbehovet er baseret på identifikation, verifikation eller observation.